Co nového přinesla V. mezinárodní teatroterapeutická konference v Olomouci?

16.11.2015 08:58

Ve středu 4. 11. 2015 se v sále Centaur v Regionálním centru Olomouc konala již V. mezinárodní teatroterapeutická konference. Tak jako v předešlých letech mohli účastníci konference dopoledne shlédnout jak odborné presentace přednášejících, tak i ukázky rozličné divadelní tvorby a v odpoledním programu se mohli zúčastnit workshopů vedených odbornými lektory z praxe. Letošní konference se konala pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Klíčem – centrem sociálních služeb, p. o. Olomouc, které se částečně podílelo na financování konference a plně zajišťovalo její programovou náplň.

Konferenci zahájil Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident APSS ČR, který po přivítání účastníků přečetl zdravici nepřítomného ředitele spolu pořádající organizace Klíč –centra sociálních služeb, p.o., PaedDr. Petra Matušky, Ph.D. Se zajímavými myšlenkami na úvod konference a s pozváním na odpolední workshop přišel Koert Dekker, vůdčí osobnost někdejšího nizozemského Divadla Maatwerk. Poté se již mikrofonu ujala konferenciérka Mgr. Ingrid Hanzlíková, která celou konferenci uváděla a postarala se nejen
předávání potřebných informací, ale také o uvolněnou a zároveň živou a interaktivní atmosféru.

Na úvod konference vystoupilo Divadlo My z Klíče – CSS p. o., které nabídlo nejen živé vystoupení „Pohodička na domečku“, ale také nový, interaktivní způsob, jak formou tzv. divadla fórum pracovat s klienty s mentálním postižením v oblasti řešení krizových a nouzových situací. Tuto možnost přiblížil po představení vedoucí týmu Divadla My, Ing. Jiří Ondrušák. Po olomouckém divadle měla presentaci o práci s herci seniory, Bc. Helena Kubů, která vysvětlila název a zároveň cíl divadla „Proměna“. Ten vystihuje skutečnost, že divadlo hercům seniorům často jejich životy velice kladně proměňuje a dělá v nich zázraky. Herečky z divadla Proměna toto tvrzení dokázaly velmi zdařile vyjádřit v obou svých ukázkách. V dalším příspěvku přinesly protagonistky divadla Klauniky Brno, Mgr. Monika Homolová a Mgr. Zuzana Perůtková, zajímavý náhled do práce s klienty – herci s mentálním postižením, kteří s divadlem spolupracují nejen na organizaci kulturních akcí, ale jako herci se účastní divadelně-integračních projektů. Velmi živou diskuzi otevřel příspěvek Mgr. Štěpána Smolíka, Ph.D. z divadla Ujeto, který nejdříve přiblížil práci tohoto divadla lidí s mentálním handicapem navazující na tradici známého Divadla Inventura. Velkou diskuzi otevřelo jeho zamyšlení nad tím, co je a co není teatro a terapie, zda není teatroterapie jen určitým módním doplňkem v nabízených aktivitách poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů a nakolik organizace presentující aktivní teatroterapeutickou činnost skutečně umí náročný terapeutický proces odborně uchopit a vést ho. Posledním příspěvkem dopoledního programu byla presentace Playback divadla z Brna. Vedoucí divadla, Mgr. Veronika Nýdrlová, představila specifikum tohoto divadla, které má za cíl přinášet individuální příběhy, zkušenosti a pocity diváků na scénu a sdílet je skrz improvizaci herecké skupiny. Po presentaci herci tohoto souboru v interakci s diváky velmi osvěžujícím způsobem předvedli, jak tato forma divadla funguje.

Po polední přestávce měli účastníci konference možnost získat nové znalosti a dovednosti na jednom ze čtyř workshopů. První byl vedený Koertem Dekkerem z Nizozemí a byl zaměřený na rozehřívací cvičení, tzv. warm-up určené při práci s herci k úvodnímu uvolnění. Na druhém workshopu se účastníci pod vedením Heleny Kubů z divadla Proměna dozvěděli o zajímavých konkrétních způsobech práce se seniory. Třetí workshop vedl Patrik Krebs z bratislavského Divadla bez domova, v němž si vybrané způsoby jeho divadelní práce mohli účastníci vyzkoušet na vlastní kůži. A poslední, čtvrtý workshop, vedený Štěpánem Smolíkem, byl zaměřený na problematiku i originalitu práce s herci s mentálním postižením a to na základě jeho zkušeností z divadla UJETO i Inventura.

 

V Olomouci dne 15. 11. 2015 

 Ing. Jiří Ondrušák

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode