IV. mezinárodní konference věnující se divadelní činnosti lidí s handicapem v Olomouci

08.10.2014 06:00

Ve středu 8. října 2014 se v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konala v pořadí již IV. mezinárodní teatroterapeutická konference. Kromě odborných příspěvků mohli účastníci konference shlédnout divadelní představení hraná herci s handicapem anebo se zúčastnit workshopů vedených tetatroterapeuty z praxe. Konference se konala ve spolupráci s Ústavem speciálněpedagogických studií a za podpory Olomouckého kraje a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Konferenci zahájil za pořádající organizaci Klíč – centrum sociálních služeb, p. o. PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. společně s Ing. Jiřím Horeckým, MBA, prezidentem APSS ČR,  doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D., ředitelkou Ústavu speciálněpedagogických studií Pdf UP a Bc. Mgr. Zbyňkem Vočkou, vedoucím oddělení sociální pomoci Odboru sociálních věcí krajského úřadu Olomouckého kraje. Po úvodních projevech se slova ujala konferenciérka Mgr. Ingrid Hanzlíková, která se během celé akce velmi výtečně postarala nejen o informovanost účastníků, ale i o příjemnou a uvolněnou atmosféru.

Konferenci zahájilo taneční představení Mamma mia, které přineslo hned na úvod plný proud energie. Hudbu populární skupiny ABBA k němu využil taneční soubor Domino z Klíče – CSS p. o. Po něm vystoupila MgA. & MgA. Václava Křesadlová, Ph.D., která účastníky zaujala příspěvkem zaměřeným na reflexi své 13leté zkušenosti z umělecké a terapeutické práce s klienty drogově závislými v terapeutické komunitě. S příjemným hudebně-divadelním představením Přírodní živly vystoupili uživatelé Denního pobytu Přerov ze Sociálních služeb města Přerova, p. o.  David Bělůnek který se již deset let věnuje dramatickému kroužku s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením, nabídl své poznatky v prezentaci na téma Dramaterapie jako prostředek socializace dětí s MP, které žijí v nařízené ústavní výchově. Další, taneční představení nazvané Nemáme problém, bylo svou jemnou formou velmi působivé a bylo spojeno s prezentací činnosti sdružení Bílá holubice, které spojuje tanečníky handicapované i umělce bez fyzického handicapu. Dramaterapeutický projekt na ZŠ speciální v Číně byl příspěvek Mgr. Jany Šilarové a Mgr. Jana Mazáka, kteří účastníky seznámili s projektem, který probíhal čtyři měsíce na základní škole speciální v Čínské lidové republice a přinesl na konferenci velmi zajímavé poznatky z nejlidnatější země světa. Divadelní přestavení Dobro-družství představil soubor Divadlo MY, který funguje při Klíči – CSS p. o. Jejich hra o výpravě jednoho horolezce, vyprávěla obecný příběh o vnitřních silách v člověku, z nichž jedny, plné života, se ho snaží vést stále, často i bezhlavě vpřed  a ty druhé, opatrné, ho naopak pořád brzdí. Zástupci organizace Ledovec, o. s. pak zakončili dopolední program konference prezentací Pět let Cirkusu Paciento v psychiatrických léčebnách, v níž seznámili účastníky se svým zajímavým socializačním a aktivizačním programem pro pacienty psychiatrických léčeben a klienty a pracovníky zařízení sociálních služeb.

Od čtrnácté hodiny pak měli účastníci konference možnost zúčastnit se jednoho ze dvou workshopů. První, vedený lektory z Ledovece, o. s. se jmenoval „Cirkus Paciento teď a tady“ a všichni zúčastnění se v něm mohli nejen dozvědět o různých způsobech práce na zajímavé cirkusové platformě, ale mohli si i osahat a vyzkoušet jednotlivé konkrétní prostředky používané při tomto programu, což přineslo všem nejen nové poznatky a zkušenosti, ale také mnoho zábavy. Druhý workshop MgA. & MgA. Václavy Křesadlové, Ph.D. měl formu otevřeného dialogu a byl zaměřený na jednotlivé dovednosti důležité pro hereckou improvizaci propojené s otázkami seberozvoje a terapie. Zacházení s imaginací v průběhu terapie v dramatické tvorbě s ohledem na přípravu samostatného dramatického výstupu tak přineslo všem hodně zajímavou specifickou zkušenost.

Posledním bodem programu a vyvrcholením celé konference byla večer konaná dvě divadelní představení. Jako první vstoupili na prkna, která znamenají svět, bez ohledu na to, zda je člověk zdravý nebo s handicapem, účastníci workshopu „Cirkus Paciento teď a tady“. Představili svůj veselý a nápaditý program secvičený za pouhé odpoledne. Druhým vystupujícím bylo slovenské Divadlo bez domova se hrou „KUCA PACA“. Ta velmi působivě ukázala, že v životě lidí, kteří se pokoušejí odrazit od dna, není jen strach ze společnosti a budoucnosti, ale je v něm i dostatek humoru, pozitivního myšlení a bojovnosti a že bezdomovec je jen nálepka na člověku, jehož hodnota se se ztrátou domova nezmenšuje. 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode