Kurz ručního tkaní

20.05.2016 19:10

S cílem vytvořit jedinečné výrobky a získat nové dovednosti byl v Dominu v uplynulém týdnu uspořádán pro klienty třídenní kurz tkaní. S instruktorkou paní Vlkovou ze Spolku řemesel ručních se klienti věnovali tkaní na dvoulistém tkalcovském stavu a na zapůjčených kolíkových stavech. Klienti se kromě tkaní koberce a podsedáků, věnovali novým činnostem a to výrobě lněných prostírání a vlněné kabelky.

Náš záměr se vydařil. Zdokonalili jsme se v technice práce s dvoulistým tkalcovským stavem a vytvořili jsme originální výrobky, které sériová výroba nedokáže vyprodukovat. V této podobě má ruční tkaní i v dnešní době stále svůj význam a přináší radost z vlastní práce i z hotových výrobků. Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování Spolku řemesel ručních za ochotu a vstřícný přístup. Dále bychom rádi poděkovali obci Velký Týnec za finanční dar pro klienta pana Dočkala, díky kterému byl kurz uspořádán. Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i do budoucna.

-PD-

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode