Otevření zrekonstruované budovy

11.02.2017 14:04

Dne 10. 2. 2017 se uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy v areálu Dolní Hejčínská 28, Olomouc.

(Odkazy na videa z otevření jsou na konci tohoto článku!)

Objekt (p. č. st. 13,21/1,134 k. ú. Hejčín) je umístěn v areálu tzv. Mayovy vily na adrese Dolní Hejčínská 28, Olomouc. Původně byl využíván jako byt správce areálu. V době existence Okresního ústavu sociálních služeb sloužil jako sklad. Po převzetí areálu Klíčem – CSS, p.o. byl na sklonku tisíciletí částečně rekonstruován (výměna oken a dveří, zřízení WC, výměna podlahových krytin). V důsledku nedostatečné tepelné izolace a nehospodárného způsobu vytápění (akumulační kamna) byl objekt využíván pouze sezónně. V roce 2014 byla v rámci přípravy jeho rekonstrukce zhotovena plynová přípojka, která byla podmínkou změny vytápění.

Rekonstrukce budovy prováděná dodavatelem Jamastav Moravia, a.s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, byla zahájena 11. července 2016 a ukončena 12. ledna 2017.

Náklady:

- PD + IČ + AD + GFŘ+ Arch. centrum      - 255 000,00 Kč
- Realizace                                         - 5 630 632,00 Kč
- z toho interiér                                    - 712 908,00 Kč

Cílem rekonstrukce bylo:

-          odstranění drobných statických poruch objektu,
-          odstranění místně vzlínající vlhkosti,
-          výměna dožilých výplní otvorů a zateplení objektu,
-          rozšíření kapacity objektu (zvětšení užitkové plochy) jednopodlažní přístavbou do kompaktní hmoty kryté sedlovým gang-nailovým vazníkem s překrytím stávajících částí objektu tak, aby dílna v přístavbě měla nezbytnou světlou výšku 3 m,
-          bezbariérové řešení objektu a jeho napojení na dlážděnou plochu nádvoří realizovanou v předchozí etapě celkové rehabilitace areálu umožňující bezkolizní pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
-          změna způsobu vytápění objektu a přípravy TUV,
-          výměna rozvodů silno a slaboproudu a vodoinstalace,
-          změna podlahových krytin,
-          výměna krovů a střešní krytiny,
-          elektronické zabezpečení objektu s napojením na PCO.

V objektu byla zřízena místnost pro Snoezelen se samostatnou šatnou.

Snoezelen je multifunkční metoda, která je realizována ve speciálně upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, haptických stimulů, vůni apod., přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro aktivizaci a realizaci osob s vývojovými poruchami, s mentálním či vícenásobným postižením a poruchami autistického spektra. Jejím prostřednictvím dochází k rozvoji vnímání, emocionality, představivosti, pozornosti, upevňování sociálních vztahů a komunikace, zprostředkování základních zkušeností těla a rozvoji motoriky. Výsledkem je celkový rozvoj osobnosti a následné zvýšení kvality života jedince.

V objektu je dále ergoterapeutická dílna se samostatným skladem a cvičná kuchyně.

Tyto prostory budou sloužit k rozvoji či upevnění schopností klientů nezbytných ke zvládání běžných denních, pracovních a zájmových činností, jako jsou např. práce spojené s péčí o domácnost, bezpečná manipulace s předměty denní potřeby, přístroji a nástroji, úprava materiálu, výtvarné činnosti, práce s keramickou hlínou, příprava nápoje či jednoduchého jídla ad. Výsledkem úspěšného zvládnutí těchto aktivit je maximální možné zapojení jedince do běžného života.

V zadní části budovy je hygienická místnost vybavena mycím lůžkem, bezbariérovou sprchou, WC
a umyvadlem, samostatné bezbariérové WC pro klienty, hygienické zařízení pro personál, sklad
a úklidová místnost.

Podívejte se na videa ze slavnostního otevření budovy:

https://www.tvmorava.cz/soubor/kvufYg6RUAAA.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=HVCISZbwZVw&list=UUBhu2aDzSOsDy_CoAUxB6bQ

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode