Sociální pracovník

26.01.2017 08:13

Klíčcentrum sociálních služeb, p. o. v Olomouci

vyhlašuje  výběrové řízení  na pozici

 

s o c i á l n í   p r a c o v n í k

 

-          sociální pracovník vykonává převážně činnosti sociálně právního a administrativně organizačního charakteru, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (např. jednání se zájemci o sociální službu, se správními orgány a jinými organizacemi, s opatrovníky klientů, provádění sociálních šetření, vedení sociální agendy atd.)

Požadujeme:

-          vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oborech uvedených v § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách                          v platném znění
-          flexibilitu, odpovědnost, komunikační schopnosti, empatii, asertivitu
-          schopnost sebevzdělávání a týmové práce
-          profesionální přístup k práci
-          znalost práce s počítačem
-          bezúhonnost

Výhodou je:

                  -          praxe v oboru
Nabízíme:

-          zázemí dobře profilované organizace v oboru
-          stabilní zaměstnání s ohodnocením dle platné legislativy (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
-          možnost seberealizace a profesního růstu

 

Zájemci doručí e-mailem na adresu: sona.pospisilova@klic-css.cz (preferováno)

nebo poštou na adresu: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc

-          přihlášku do výběrového řízení (stručně, volnou formou)
-          strukturovaný profesní životopis (s uvedením telefonního čísla, poštovní a e-mailové adresy)
-          doklady o vzdělání
-          případné reference
-          souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení

nejpozději do 13. 3. 2017. Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.

 

Klíč – CSS, p. o. si vyhrazuje právo pozvat k individuálnímu pohovoru pouze některé zájemce a právo nevybrat žádného zájemce. Všichni řádně přihlášení zájemci budou o výsledku výběrového řízení informováni.

 

 

Kontaktní osoba: S. Pospíšilová, tel. 585 757 107, 733 531 342

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode