Sociální pracovník

15.08.2019 09:10

Klíčcentrum sociálních služeb, p. o. v Olomouci

vyhlašuje  výběrové řízení  na pozici

s o c i á l n í   p r a c o v n í k

 

 • pracoviště Dolní Hejčínská 28, Olomouc (Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč, Týdenní stacionář Petrklíč, Denní stacionář Slunovrat)
 • sociální pracovník vykonává převážně činnosti sociálně právního a administrativně organizačního charakteru, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (např. jednání se zájemci o sociální službu, se správními orgány a jinými organizacemi, s opatrovníky klientů, provádění sociálních šetření, vedení sociální agendy atd.)
 • předpokládaný nástup nejlépe v průběhu září 2019, příp. dle dohody

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské, příp. vyšší odborné vzdělání v oborech uvedených v § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
 • flexibilitu, odpovědnost, komunikační schopnosti, empatii, asertivitu
 • schopnost sebevzdělávání a týmové práce
 • profesionální přístup k práci
 • znalost práce s počítačem
 • bezúhonnost

 

Výhodou je:

 • praxe v oboru

 

Nabízíme:

 • zázemí dobře profilované organizace v oboru
 • stabilní zaměstnání s ohodnocením dle platné legislativy (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; hrubá mzda cca 25 000 až 35 000 Kč/měs. dle délky praxe)
 • možnost seberealizace a profesního růstu

 

Zájemci doručí e-mailem na adresu: sona.pospisilova@klic-css.cz (preferováno)

nebo poštou na adresu: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc

 • přihlášku do výběrového řízení (stručně, volnou formou)
 • strukturovaný profesní životopis (s uvedením telefonního čísla, poštovní a e-mailové adresy)
 • doklady o vzdělání
 • případné reference
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení

 

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole proběhne společná část spočívající ve vypracování písemného testu odborných a praktických znalostí z oblasti zákona o sociálních službách, svéprávnosti a opatrovnictví (cca 30 – 45 minut). V návaznosti na výsledky testu se ve druhém kole uskuteční individuální osobní pohovory (cca 15 minut).

Termín prvního kola (test): kterýkoli všední den od 19. 8. 2019 do 27. 8. 2019 vždy mezi 8. a 14. hodinou (dle domluvy)

Termín druhého kola (pohovory): středa 28. 8. 2019 od 8.00 hodin

 

Klíč – CSS, p. o. si vyhrazuje právo pozvat k individuálnímu pohovoru pouze některé zájemce a právo nevybrat žádného zájemce. Všichni řádně přihlášení zájemci budou o výsledku výběrového řízení informováni.

 

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Radka Vysloužilová, vedoucí sociálních služeb, tel. 585 425 921, 603 554 806

Soňa Pospíšilová, personální pracovnice, tel. 585 425 921, 733 531 342

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode