Společné setkání v rámci projektu Černá a bílá

16.02.2016 19:32

V rámci projektu Černá a bílá uspořádala společnost pro změnu QUIP společné setkání lidí s postižením a těch, kteří jim poskytují podporu v různých oblastech jejich života. Cílem tohoto setkání, které proběhlo 16. února 2016 v Praze v Americkém centru, bylo hledání řešení a překonání překážek při naplňování článku 12 Úmluvy, který dává lidem s postižením jasné právo na svéprávnost a jednání v souladu s jejich vlastní vůlí. Setkání se rozhodli zúčastnit tři klienti a tři pracovníci z Klíče Setkání se uskutečnilo od 9,30 hod do 13,30 hod. V rámci setkání byl nabízen prostor klientům i pracovníkům pro předávání vlastních zkušeností a společné hledání nových cest, zaměřujících se na podporu při rozhodování a právním jednání. V rámci programu bylo vybráno 6 nositelů příběhů, kterým přítomní účastníci v rámci práce ve skupinách tzv. případové kliniky pomáhali vypořádat se s novým a lepším způsobem řešení jejich problému. Nositel příběhu vysvětlil svůj příběh, členové skupiny naslouchali, poté proběhlo zrcadlení (obrazy, pocity, gesta), následoval tvůrčí dialog a závěrečné poznámky. V rámci skupiny představil svůj příběh s podporou pracovníka i jeden z klientů Klíče, kterému přítomní pomáhali nalézt různá řešení jeho problému. Klientům a pracovníkům byla rovněž nabídnuta případná  pomoc ze strany QUIPu zejména v řešení různých právních nejasností v oblasti svéprávnosti.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode