Veřejný ochránce práv v Klíči

29.01.2015 07:41

Dne 21. ledna 2015 navštívila Klíč – CSS, p.o. společně s vedoucí právního odboru KVOP Mgr. Petrou Zdražilovou veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.  Návštěva proběhla v rámci osvětové kampaně v regionech s cílem zvýšit povědomí lidí o jejich právech, o působnosti veřejného ochránce práv a o tom, v čem jim může pomoci. Ředitel Klíče PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. představil jím řízené služby. Obě zúčastněné se zajímaly především o potřeby klientů s poruchou autistického spektra a možnosti jejich naplňování. Byly seznámeny se záměrem rozšířit stávající služby Klíče o novou potřebnou službu domov se zvláštním režimem. 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

 

Jaký úkol má veřejný ochránce práv?

Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné.

Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací.

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode