Vychovatel

26.01.2017 08:12

Klíč– centrum sociálních služeb, p. o. v Olomouci

vyhlašuje  výběrové řízení  na pozici

v y c h o v a t e l

 

-          pracoviště Dolní Hejčínská 28, Olomouc (Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč, Týdenní stacionář Petrklíč, Denní stacionář Slunovrat)
-          vykonává výchovně vzdělávací a aktivizační činnost zaměřenou na vytváření a rozvoj dovedností a návyků osob s mentálním, příp. s přidruženým tělesným postižením, zajišťuje jejich zájmovou činnost, poskytuje jim s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem podporu a vedení v oblastech vymezených zákonem o sociálních službách a jeho prováděcím předpisem

Požadujeme:

-          VŠ vzdělání (Bc. nebo Mgr.) v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku
-          flexibilitu, odpovědnost, komunikační schopnosti, empatii, asertivitu
-          schopnost sebevzdělávání a týmové práce
-          administrativní a organizační dovednosti
-          profesionální přístup k práci
-          znalost práce s počítačem
-          bezúhonnost
-          ŘP skupiny B (aktivní řidič)

Výhodou je:
                  - praxe v oboru

Nabízíme:

-          zázemí dobře profilované organizace v oboru
-          stabilní zaměstnání s ohodnocením dle platné legislativy (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
-          možnost seberealizace a profesního růstu

 

Zájemci doručí e-mailem na adresu: sona.pospisilova@klic-css.cz (preferováno)

nebo poštou na adresu: Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc

-          přihlášku do výběrového řízení (stručně, volnou formou)
-          strukturovaný profesní životopis (s uvedením telefonního čísla, poštovní a e-mailové adresy)
-          doklady o vzdělání
-          případné reference
-          souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení

nejpozději do 8. 2. 2017. Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.

Klíč – CSS, p. o. si vyhrazuje právo pozvat k individuálnímu pohovoru pouze některé zájemce a právo nevybrat žádného zájemce. Všichni řádně přihlášení zájemci budou o výsledku výběrového řízení informováni.

Kontaktní osoba: S. Pospíšilová, tel. 585 757 107, 733 531 342

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode