Vyhodnocení projektu Domov

26.01.2017 08:37

Závěrečná zpráva

 

Příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p.o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc

Označení programu: Udržitelnost cen za poskytnutou péči ve službě chráněné bydlení Domov
Číslo smlouvy: OSV-SPSL/FRM/001041/2016

Popis realizace projektu: Poskytnutá dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů.

Zhodnocení projektu:
V rámci projektu jsme obdrželi částku 70000 Kč, která umožnila zachování výše hodinové sazby u všech základních činností. Navýšena musela být pouze u nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, kterou klienti hradí za podporu při poskytování základních činností dle § 51 odst. 2, písm. c) až h) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zachování ceny za poskytování služby umožnilo klientům čerpání služby dle skutečných potřeb a finančních možností ve smluvně sjednaném rozsahu.

Přínos projektu: Zajištění udržitelnosti služby, za kterou na území města Olomouce či blízkého okolí není odpovídající náhrada.  

V Olomouci 9. ledna 2017

Zpracovala: Mgr. Ivana Bazínková

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode