Vyhodnocení projektu Šance

26.01.2017 08:34

Závěrečná zpráva

 

Příjemce: Klíč – centrum sociálních služeb, p.o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc

Označení programu: Udržitelnost pracovních úvazků ve službě podpora samostatného bydlení Šance

Číslo smlouvy: OSV-SOSL/FRM/001040/2016

Popis realizace projektu: Poskytnutá dotace ve výši 70 000 Kč byla použita na úhradu mzdových nákladů.

Zhodnocení projektu:

V uplynulém roce poskytovaly smluvně sjednanou podporu čtyřem klientům ve dvou bytech dvě pracovnice v sociálních službách v celkové výši 1,5 úvazku. Díky dotaci SMOL ve výši 70000 Kč byly jejich úvazky zachovány a to umožnilo klientům čerpání služby dle skutečných potřeb a finančních možností ve smluvně sjednaném rozsahu. Důvodem nutnosti zachování stávajících úvazků pracovníků bylo naplnění potřeb klientů (např. zajištění doprovodů na společenské, kulturní a sportovní aktivity, přizpůsobení se požadavkům klientů na změnu doby či rozsahu poskytované služby) a zajištění vzájemné zastupitelnosti pracovníků v době čerpání řádné dovolené nebo pracovní neschopnosti.

Přínos projektu:

V rámci projektu došlo ke zvýšení kvality a rozsahu poskytované služby umožněním navýšení podpory dle potřeb klientů v činnostech. Současně tím byla zajištěna udržitelnost služby, za kterou na území města Olomouce či blízkého okolí není odpovídající náhrada.

V Olomouci 9. ledna 2017

 

 

Zpracovala: Mgr. Ivana Bazínková

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode